TIEDOTE

Patolakoti Oy:n hallitus on tehnyt 30.6.2016 päätöksen muuttaa toimintaansa käytännön hoitotyöstä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseen, joka kohdistuu erityisesti ikäihmisten ja muistisairaiden elämänlaadun ja hoidon ja hoivan kehittämiseen

Kehittämiskohteet tullaan valitsemaan vanhustyön valtakunnallisia linjauksia noudattaen.

Kotihoidon asiakaspalvelu lopetetaan ja voimavarat suunnataan kehittämistyöhön.

Patolakoti Oy kiittää kaikkia asiakkaita, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita antoisista vuosista sekä asumispalvelun että kotihoidon saralla.

Eeva-Liisa Moilanen                                Toini Nukari

Hallituksen puheenjohtaja                           Toimitusjohtaja